Bericht

Studenten Hogeschool Windesheim leren over wijkinitiatieven

Geplaatst op 3 juni 2024, 20:23 uur
Illustration

Kon je op 29 mei niet bij het kenniscafé ‘Warmte in de wijk' zijn? Of was je er bij en wil je het herbeleven? Hieronder volgt de samenvatting van het eerste deel van de avond waarbij de koppeling tussen hogeschool Windesheim en de Zwolse wijkinitiatieven centraal stond. 

 

Posterpresentatie studenten minor Act now! Climate Lab

Afgelopen semester hebben de studenten van de minor Act now! Climate Lab zich verdiept in de verschillende wijkinitiatieven die Zwolle kent. Ze hebben de wijkinitiatieven bezocht, interviews gehouden en soms ook zelf de handen uit de mouwen gestoken. De opbrengsten presenteerden ze aan de hand van posters inclusief een mondelinge toelichting. Daarbij was de uitnodiging aan de aanwezigen om te zoeken naar kansen voor een vervolg: waar zou een volgende lichting studenten zich over moeten buigen? Een voorbeeld van een nieuwe onderzoeksvraag dat is geroepen is: hoe bereiken we niet-Nederlandstaligen in de energietransitie?

 

Heeft jouw wijkinitiatief de perfecte onderzoeksvraag voor een student? Laat dit weten.

Vanuit verschillende opleidingen van Windesheim wordt de connectie met de maatschappelijke opgaven gezocht en dus ook dat een student een praktijkonderzoek moet uitvoeren. Denk daarbij aan het volgende:

  • De voltijd studenten van de bachelor Bedrijfskunde voeren interne en externe analyses uit en doen op basis daarvan aanbevelingen om de organisatie van een wijkinitiatief te verbeteren. Zo'n onderzoek duurt één semester (zo'n 5 maanden) en gaat weer in september 2024 van start.
  • De deeltijd studenten van de bachelor Bedrijfskunde moeten aantonen dat ze beschikken over de vaardigheid 'netwerkleiderschap'. Dit kunnen ze aantonen door een rol te pakken bij het organiseren van maatschappelijke activiteiten.

 

Heeft jouw wijkinitiatief een uitdagende opdracht voor een nieuwe groep studenten? Neem contact op met Jan Paul Bakker van Windesheim via 0654914973 of j.bakker@windesheim.nl. Bekijk ook eens de flyer in de bijlage.

Deel dit: