Bericht

Een collectief warmtenet voor Sallandsweide Assendorp

Geplaatst op 13 juni 2024, 19:47 uur
Illustration

Kon je op 10 juni niet bij het kenniscafé ‘Inspirerende wijkaanpak in eigen stad’ zijn? Of was je er bij en wil je het herbeleven? Hieronder volgt de samenvatting van het verhaal van Olaf over de Sallandsweide in Assendorp.

 

Het warmteproject aan de Sallandsweide loopt ondertussen zo’n 2,5 jaar en kent vele huiskamergesprekken en bewonersbijeenkomsten. Ondertussen zijn er randvoorwaarden vastgesteld en is er een keuze gemaakt voor een techniek, namelijk een collectief warmtenet. En nee, dit is niet de goedkoopste optie geworden. De presentatie van de avond is terug te vinden in de bijlage. Hieronder volgen vier tips.

 

Tip 1: Betrek de middengroep.

Olaf merkt dat de koplopers en de hakken-in-het-zand-zetters zichzelf wel melden. Ook met deze groepen is constant het gesprek gevoerd. Uitdagender was om de middengroep te betrekken. Dit is gedaan door randvoorwaarden voor de plannen vast te stellen, hierover met elkaar in gesprek te gaan en te blijven deze constant de finetunen. Daarnaast is er gekozen voor een integraal plan, waarbij (naast warmte) ook onderwerpen zoals groen, hittestress en parkeren onderdeel van zijn. Dit maakt dat bewoners kunnen aanhaken op een onderwerp dat ze affiniteit mee hebben.

 

Tip 2: De timing van een enquête.

Voor de Sallandsweide is een deur-aan-deur enquête uitgezet met een response van 60%. Hieruit zijn veel inzichten te halen in wat de bewoners belangrijk vinden. Maar wanneer is het tijd voor een enquête? Wanneer je opmerkt constant dezelfde gezichten te zien, is het tijd om andere meningen op te halen. Let op: enquêteren is wel een tijdrovende activiteit, omdat je overal wordt uitgenodigd voor de koffie. 

 

Tip 3: Hanteer het proces van willen, kunnen, durven en doen

Een mens gaat niet van het één op andere moment doen. Hier gaat een proces aan vooraf:

  • Willen; Inzicht krijgen waarom we willen verduurzamen.
  • Kunnen; Welke stappen kunnen we zitten, bijvoorbeeld technisch en financieel?
  • Durven; Dit is het samen kiezen voor maatregelen en offertes aanvragen.
  • Doen; het daadwerkelijk doen door maatregelen te realiseren en elkaar te inspireren.  

Deze theorie komt uit de gedragswetenschappen.

 

Tip 4: Gebruik het buurtproces van Energie Samen inclusief alle hulpmiddelen.

Het Buurtproces van Energie Samen bestaat uit 4 fases met elk drie mijlpalen. Daarbij zijn allerlei beschrijvingen en hulpmiddelen te vinden. Om tot een mijlpaal te komen doorloop je verschillende stappen. Zo is de eerste mijlpaal het samenstellen van een ‘Startdocument Buurtorganisatie’ en wordt daar ook een format voor aangereikt. Voor de Sallandsweide geldt dat ze recent de derde mijlpaal hebben bereikt: de oplevering van een Buurtenergieplan dat wordt gesteund door de buurt. Daarmee ronden ze de initiatiefase af en gaan ze de ontwikkelfase in. Tot op heden hing het project onder de vlag van 50 Tinten Groen Assendorp, maar ze zullen nu een eigen entiteit worden.

Deel dit: