Organisatie

Energiek Wipstrik

Non-profit, Bewonersinitiatief

In de zomer van 2018 hebben Remko Cremers, Liedewij de Graaf, Patrick Hoekstra en Loet van der Heijden als bewoners van de wijk het initiatief genomen om Energiek Wipstrik te starten. Via een aantal bijeenkomsten in de wijk is met belangstellenden het gesprek aangegaan hoe de wijk te kunnen verduurzamen. Eén van de resultaten was een actie om energiescans in enkele woningen in de wijk uit te laten voeren, zodat andere bewoners in dezelfde straat deze als voorbeeld kunnen nemen bij het verduurzamen van hun eigen huis.


Om dit initiatief van en voor de bewoners van de Wipstrik voort te zetten is begin 2020 een nieuwe kerngroep gevormd.

Deel dit: