Project

Oprichting Platform Duurzaam Zwolle

Geplaatst op 3 november 2023, 20:48 uur

Dit project betreft de oprichting van het Platform Duurzaam Zwolle tot een formele entiteit en dat in staat is om activiteiten te ontplooien zoals die zijn beschreven in het organisatieplan. Voor de oprichting is een voorlopig bestuur aangewezen. Zij worden ondersteund door enkele 'gekkies' bij het uitwerken van de verschillende onderwerpen. 

Dit project is het vervolg op een eerdere verkenning op welke wijze een gezamenlijke, stadsbrede organisatie de samenwerking tussen bewonersinitiatieven kan versterken.  

Toelichting

In november 2022 hebben we, als bewonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid, de wens uitgesproken om meer met elkaar te gaan samenwerken en te verkennen op welke wijze een gezamenlijke organisatie in deze behoefte zou kunnen voorzien. We werken als initiatieven al een aantal jaar goed samen en zijn in gesprek hoe we elkaar beter kunnen vasthouden en ondersteunen.

De behoefte aan een dergelijke organisatie leefde gelijktijdig ook bij de gemeente Zwolle als samenwerkingspartner in de energietransitie. In het coalitieakkoord is opgenomen: ‘Om wijkinitiatieven de kans te geven om een rol te spelen bij de energietransitie, willen we ze de tijd en ruimte geven om te groeien in hun rol en uiteindelijk een professionele organisatie te worden. Een soort opgroeirecht.’ Een stedelijk platform zou een goede manier kunnen zijn om initiatieven te helpen hun rol te pakken in de energietransitie en te professionaliseren. 

In de periode januari 2023 tot en met juni 2023 hebben we verkend of een Zwolle brede organisatie, waar bewonersinitiatieven lid van zijn, een manier kan zijn om samenwerking en professionalisering door ondersteuning vorm te geven. Daarbij zijn een aantal uitgangspunten afgesproken:

  • We vormen een stadsbrede organisatie van Zwollenaren, voor Zwollenaren, door Zwollenaren.
  • Initiatieven worden ondersteund door deze organisatie, zijn vertegenwoordigd en hebben democratisch zeggenschap.
  • De organisatie zal geen taken van initiatieven overnemen maar ondersteunen.

Het resultaat is dat op 17 juni een volmondig "JA!" is gezegd tegen de oprichting van het Platform Duurzaam Zwolle. 

Gewenst resultaat 
Het Platform Duurzaam Zwolle is ingeschreven als rechtspersoon en heeft statuten en een bestuurdersreglement die ondersteunend zijn aan het doel van het Platform. Hierop gebaseerd zijn ook profielen voor de uiteindelijke bestuurders beschreven en deze zijn ook geworven.
Praktisch gezien beschikt het Platform over een eigen bankrekeningnummer en beschikt het over financiële middelen om activiteiten te gaan ontplooien.
Lopend
Illustration
 
Deel dit:
1 projectupdate

Danielle Mol


Op de laatste bijeenkomst op 31 januari, hebben we een update gegeven van de laatste stand van zaken omtrent Platform Duurzaam Zwolle.

  • Algemeen: we hebben een Kvk-nummer, bankrekening, mailbox en website. 
  • Statuten: De statuten liggen momenteel voor aan de notaris. We zijn geen 'standaard' organisa...
lees meer
0
Open de update in eigen pagina